Bạn Thân mến
Tôi hiện đang có một vấn đề với một Passo Toyota với động cơ 1KR-FE 2005, trừ có ecu của động cơ bằng cách cắt động cơ ecu kết nối cáp, để biến điều này cần phải trở lại động cơ Tây dữ liệu sơ đồ hoặc pin.
Tôi hy vọng tin tức rất sớm
Cảm ơn bạn


Chủ đề tương tự: