Cung cấp hướng dẫn về sửa chữa và bảo trì của Lifan 320 Smily, được trang bị với cách 1.3 lít xăng dầu động cơ. Cuốn sách này bao gồm các mô tả của các kiểm tra định kỳ về tình trạng kỹ thuật, mạch điện, phụ tùng phụ tùng Lifan Smily.Ngày phát hành: 2008TẢI VỀ
****
-mật khẩu cho các kho lưu trữ: autorepman.com

-Nếu một tài liệu tham khảo để xem xét các tài liệu này không làm việc-viết một bình luận trong thread này để khắc phục chúng


Chủ sở hữu bản quyền DMCA /
[sụp đổ]

Chủ đề tương tự: