PSA Toyota cùng vdarili bởi các công ty thương mại vận tải, bộc lộ hôm nay minivan tất cả, trong đó, như bạn có thể đoán, sẽ được cung cấp dưới ba nhãn hiệu. Đáp ứng khách du lịch Peugeot, Citroen và Toyota Spacetourer Proace.
Tất cả các chi tiết cho các sáng kiến được nêu ra (sẽ được tiết lộ gần gũi hơn với màn hình công cộng, tức là đến Geneva Motor Show), nhưng biết một cái gì đó-kết hợp không chỉ nền tảng kommersov, nhưng các công cụ và thiết bị.
Tất cả các cung cấp chỉ là một phiên bản chở khách. Châu Âu bán hàng của cả ba sẽ bắt đầu một chút sau đó trực tiếp ra mắt, đó là sau khi tháng ba.
Khách du lịch, Spacetourer và Proace được thiết kế dưới một năm nhiều thỏa thuận hợp tác giữa PSA và Toyota đã ký vào năm 2012. trong khuôn khổ hợp tác thậm chí với một năm trước đây đã phát hành đầu tiên Proace dựa trên Citroen tăng vọt và Peugeot chuyên gia, và thậm chí trước một vài mô hình kinh doanh-hợp đồng sẽ kéo dài cho đến năm 2020. Sẽ hiển thị.

Chủ đề tương tự: