Infiniti có thêm một chức năng tĩnh công cộng trong mùa thu nở Q30, được xây dựng dựa trên Mercedes A-Class, thực tế hơn một chút qua-phiên bản-đáp ứng QX30. Bây giờ việc crossover mini flaunts Hiển thị tự động ở Los Angeles, nhưng sớm một băng tải ở Sunderland Anh và vào giữa năm tới chinh phục thị trường.
Không giống như bình thường "Ku"-đồng bào, anh ta gần gũi hơn nhỏ gọn GLA (Tuy nhiên, tất cả đều chia sẻ một nền tảng MFA). Nó được biết đến mà sẽ lái xe mersedesovskim với 4Matic, trong khi mặt đất tương đối hatchback Q30 tăng 30 mm.
Chi tiết về động cơ tầm hoạt động được nêu ra, nhưng có khả năng sẽ di chuyển các đơn vị đầy đủ hoặc gần như đầy đủ sức mạnh của Q30 (tức là một lần nữa từ Mercedes-Benz). Điều này có nghĩa là turbodvižki 1.6 và 2.0 l khối lượng và năng lượng 122-156 và lực lượng 211 cộng 109 - và 170-mạnh mẽ động cơ diesel trên 1.5 và 2,2 lít.
Trong ngắn hạn, chúng tôi gặp gỡ, tìm hiểu và đánh giá cao.

Chủ đề tương tự: