Gửi bởi hướng dẫn sử dụng sửa chữa xe hơi Mark Honda IntegraAcura Integra (thế hệ đầu tiên, mà đã được phát hành với năm 1986 đến năm 1989). Với nó, cuốn sách này sẽ có thể chạy xe sửa chữa và bảo trì của những chiếc xe là để thay thế bộ lọc nhiên liệu và không khí, chất lỏng, hội đồng và các bộ phận Honda/Acura.


Phần của cuốn sách:
Thông tin chung
Công cụ đặc biệt
Đặc điểm kỹ thuật
Bảo dưỡng xe
Honda/Acura
Hệ thống làm mát động cơ
Hệ thống nhiên liệu và khí thải
UBND TỈNH
Lái xe
Đình chỉ/khung

Cơ thể của xe
Điều hòa tự động
Sơ đồ hệ thống dây điện Honda/Acura
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Hướng dẫn kích thước: 188.36 Mb


****
-mật khẩu cho các kho lưu trữ: autorepman.com

-Nếu một tài liệu tham khảo để xem xét các tài liệu này không làm việc-viết một bình luận trong thread này để khắc phục chúng


Chủ sở hữu bản quyền DMCA /
Chủ đề tương tự: